Fıkıh Usulü - Fahrettin Atar

Prof. Dr.. Fahrettin Atar,

Fıkıh Usulü,

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Vakfı Yayınları