Bu eserin terceme ve tahşiyesinde faydalandığımız eserler

1-Tefsîr-i  Kurtubî: Dâr-i kitâb-i   Arabiyye Kahire,1967.2-Hak Dinî Kur'ân  Dili: Matbaa-i  Ebüzziyâ   1935, istanbul.3-Kur'ân-ı   Hakim  ve   Meâl-i  Kerîm : Ahmed Said Matbaası, İstanbul, 1957.4-Tuhtefü'l - Ahvezî :   Matbaatü'l - Fecâletü'l - cedîde, Kahire. 1967.5-Et-Tâc :   Dâr-i İhyâ-i Kütüb-i Arabiyye  (2. baskı).6-Ramûzü'l - ehâdîs :Kışla-i  Hümâyun Matbaası 1275. İstanbul.7-ihyau  Ulumi'd - Dîn :   Meymeniye Matbaası, Mısır,1306.8-Risâle-i Kuşeyriye :   1318, Mısır.9-Osmanlı   Tarih   Deyimleri  ve  Terimleri  Sözlüğü :Millî Eğitim Basımevi. 1971, İstanbul.10-Kamûs-i Okyanus :1305. İstanbul.11-Kamûsü'l - âlâm :   Mihran Matbaası, 1311. İstanbul12-Nihâye :Dâr-i İhyâ-i Kütüb-i Arabiyye,  1965, Kabire.13-Feyzü'l - kadîr : Matbaa-i   Mustafa   Muhammed 1938, Mısır.14-Neseî :   Matbaatül - meymene,  1312. Mısır.15-Câmiu'l - usûl fil - evliya.

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Anket

Kitap okuyor musunuz?: