fatıma Bintu´l-Hattab

Künyesi Ummu Cemîl Bintu´l-Hattab´tı. Ömer İbnu´l-Hattab´ın kiz-kardeşidir. Onunla Saîd İbn Zeyd İbn Amr İbn Nufey! evlenmişti. Ken­disi ve kocası Rasûlüllah (S.A.V) el-Erkam İbn Ebi´I-Erkam el-Mahzumî´nin evine girmeden müslüman olmuşlardı. Erkek kardeşi Hz. Ömer´den önce müslüman olmuş ve onun da müslüman olmasına se­bep olmuştu. Ebû Cehl İbn Hişam Hicr´de durup şöyle demişti:

? Ey Kureyş topluluğu! Muhammed ilâhlarınıza hakaret etti. Akıl­larınızı çeldi. Sizden önce yaşayan kimselerin ateşe düştüklerini iddia etti. Kim Muhammed´i öldürürse ona yüz kırmızı ve siyah deve ve bin okıyye gümüş.... var.

Ömer İbnu´l-Hattab da :

?Onların sahibi benim, demişti.

Hz. Ömer Kureyş eşrafiyla bunların verilmesi üzerine anlaştı.. Rasûlüllah´ı {S.A.V) öldürmek niyetiyle kılıcını kuşanıp çıktı. Nuaym İbn Âbdillah en-Nahham´la karşılaştı. Nuaym müslüman olmuştu. O, Hz. Ömer´in yatmasından ve kavminin eziyet etmesinden korktuğu için müslümanlığını gizlemişti. Ömer´in yüzünü kötülük dolu olarak görün­ce sordu :

? Nereye ey, Hattab oğlu? Hz. Ömer :

? Şu, Kureyş arasına ayrılık sokan, akıllarımızı çelen, dinimizi kınayan ve ilâhlarımıza hakaret eden dinini terkeden Muhammed´i arı­yorum. Onu öldüreceğim, dedi.

Nuaym İbn Abdillah en-Nahham :

? Vallahi, Ömer! Sen kendi kendini aldatıyorsun? Abdumenaf oğullarının, Muhammed´i öldürdükten sonra senin yeryüzünde yürü­mene müsaade edeceklerini mi sanıyorsun? dedi.

Ömer İbnü´l-Hattab :

? Senin de atalarının dinini terkedip Muhammed´in dinine tabi olduğunu duydum, dedi.

Nuaym İbn Abdillah en-Nahham :

? Eğer ben bunu yapmışsam, üzerinde benden daha çok hak sa­hibi olduğun kimse de bunu yapmıştır, diye cevap verdi.

Hattab oğlu : :

? Kim o? dedi.

Nuaym İbn Abdillah en-Nahham :

? Kızkardeşin ve enişten (yani Fâtıma Bintu´l-Hattab´la kocası Saîd İbn Zeyd).

Ömer İbnu´I-Hattab Saîd İbn Zeyd´le kızkardeşi Fâtıma´nm evine gitti. Onların yanında Habbab İbnu´l-Erett vardı. Habbab beraberinde okumak üzere bir sayfa getirmişti. Hz. Ömer kapının kapalı olduğunu gördü. İçerden bazı mırıltılar duydu. Kapıyı açıp içeri girdi.

? Duyduğum şey nedir? dedi. Fâtima Bintu´l-Hattab :

? Aramızda konuştuğumuz sözden başka birşey duymadın diye cevap verdi.

Örner İbnu´I-Hattab :

?Yoo, ikinizin Muhammed´in dinine girdiğinizi haber aldım, dedi.

Saîd İbn Zeyd´in başını tutup ona vurdu ve kanattı. Kızkardeşi Fâ-tırna Bintu´l-Hattab kalkıp yanma geidi ve o da Hz. Ömer´in başını tut­tu. Şöyle dedi :

?Sana rağmen bu oldu.

Hz. Ömer kanı ve eniştesiyle kızkardeşine yaptığını görünce uta­nıp onlara :

? Şu yazıyı bana göstersenize, dedi. Fâtıma sayfayı arkasına saklamıştı. Şöyle dedi:

? Senin ona zarar vermenden korkuyorum.

Hz. Ömer okuduktan sonra onu tekrar vereceğine söz veı Fâtıma Bintu´l-Hattab ;

? Kardeşim! Sen necissin (pissin). Ona ancak temiz olan doku­nabilir, dedi.

Hz. Ömer kalkıp gusül abdeşti aldı.. Habbab İbnu´l-Erett gelip Fâ-tıma´ya :

? Kâfir olduğu halde Allah´ın kitabını Ömer´e mi veriyorsun? de­di.

Fâtıma Bintu´l-Hattab :

?- Evet, Allah´ın kardeşime hidâyet vermesini umuyorum, dedi.

;Habbab İbnu´l-Erett yerine döndü. İçeri Hz. Ömer girdi. Fâtıma Bintu´l-Hattab sahifeyi ona verdi. Hz. Ömer okudu: «Rahman ve Ra­him olan Allah adiyle. «Ta-Ha, Kur´an´i sana sıkıntıya düşesin diye de­ğil, ancak Allah´tan korkanlara bir öğüt ve yeri ve yüce gökleri yara­tanın katından bir kitap olarak indirdik. Rahman arşa hükmetmektedir. Göklerde ve yerde, her ikisi arasında ve toprağın altında bulunanlar onundur. Sen sözü istersen açığa vur, şüphesiz o gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah´tan başka ilâh yoktur, en güzel isimler onun­dur»[1]

Hz. Ömer;

? Bu söz ne kadar güzel ve yüce, dedi. Daha sonra okumaya devam etti:

? «Musa´nın başından geçen olay sana geldi mi? O, bir ateş gör­müştü de ailesine: Durun, ben bir ateş gördüm, ya ondan size bir kor getirir, ya da ateşin yanında bir yol gösteren bulurum, demişti. Musa ateşin yanına gelince: Ey Musa! diye seslenildi. Ben şüphesiz senin Rabbin´im, ayağındakileri çıkar. Çünkü sen kutsal bir vadi olan Tuva*-dasın. Ben seni seçtim. Artık yahyolunanları dinle. Şüphesiz ben Al­lah´ım. Benden başka ilâh yotkur. Bana kulluk et. Beni anmak için na­maz kıl», [2]

Hz. Ömer İbnu´J-Hattab :

? Bunu söyleyen kimseye, ondan başkasına tapmamak gerekir, dedi.

Habbab İbnd´f-Erett bunu duyunca saklandığı yerden çıkıp onun yanına geldi ve :

? Ömer! Umarım ki Allah Pegamberi´nin duası sebebiyle seni seçti. Dün onun şöyle dediğini duydum: Allah´ım! İslâm´ı Ebu´I-Hakem İbn Hişam veya Ömer İbnu´l-Hattab´la güçlendir.. Allah´a Allah´a san! Ömer! dedi.

´Hz. Ömer Ibnu´l-Hattab, Fâtıma, Saîd ve Habbab´a :

? Bana Muhammed´in yerini söyleyin ki, ona gidip müslüman olayım, dedi.

Fâtıma Bintu´l-Hattab, Saîd İbn Zeyd ve Habbab İbnu´l-Evett:

.? O, el-Erkam İbn Ebî´l-Erkam el-Mahzunî´nin evindedir, dediler. Ömer İbnu´l-Hattab :

? Safa´nın yanında mı? diye sordu. ´

Onlar :

?Evet, dediler.

Hz. Ömer el-Erkam İbn Ebi´i-Erkam´m evine gitti. Kapıyı çaldı. Ona:

? Kim o? denildi. Hz. Ömer:

? Ömer İbnuİ-Hattab, diye cevap verdi.

Onun olduğunu anlayınca hiç kimse kapıyı açmaya cesaret ede­medi.

Rasûlüllah (S.A.V) :

? Ona kapıyı açın, eğer Allah onun için hayır diliyorsa ona hidâ­yet eder, dedi.

El-Mikdad İbnu´l-Esved ve Hamza İbn Abdilmuttalib Hz. Ömer´in pazulanndan yakalayıp Peygamber´e (S.A.V) yaklaştırdılar. Rasûlüllah (S.A.V) :

? Onu serbest bırakın, dedi.

El-Mikdad´la Hz. Hamza, Hz. Ömer´i serbest bıraktılar. Rasûlüll [S.A.V} elbisesinin uçlarını ve kılıcının bağlarını tutup :

? Ömerl Sen, Allah´ın senin vasıtanla el-Velİd İbnu´l-Mugire´nin başına getireceği felâket ve belâya kadar kalacaksın, dedi.

Ömer İbnu´l-Hattab :

? Ya Rasûlullah! Allah´a ve Rasûlü´ne îman etmeye ve senin Al­lah´ın elçisi olduğuna şehâdet etmeğe geldim, dedi. [3]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Kur´.anı Kerim, Tâ-hâ Sûresi: 1-8.

[2] Kur´onı Kerîm, Tâ-hâ Sûresi: 9-14

[3] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 385-389.

Kitap: 

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Anket

Kitap okuyor musunuz?: