Kıyamet alametleri

2293 - Soru: İnandığımız kıyametin alâmetleri nelerdir?
Cevap: Deccal'in çıkması, Hz. İsa'nın semâdan yeryüzüne inişi. Yecüc ve Mecüc'ün çıkması, güneşin batıdan doğması, Dabbetü'l-Arz'ın çıkışı gibi şeylerdir. Bunlar, kıyametin kopmasından önce meydana gelecektir. Daha geniş ve etraflı bilgi için Ömer Nasuhi Bilmen merhumun "Muvazzah İlm-i Kelâm" adlı eserini okumanızı tavsiye ederiz.
2294 - Soru: Katır denilen hayvanın yavru yapmasına kıyamet alâmetidir diyorlar. Böyle bir şey var mı? Varsa hangi kitapta yazıyor?
Cevap: Böyle bir şey yoktur. Söylenen bu sözün dini bir kaynağı mevcut değildir.
2295 - Soru: Kıyamet kopmazdan önce ne gibi şeyler olacak?
Cevap: Bu hususla ilgili cevabı, tarafımızdan tercüme edilen İmam Birgivi'nin "Ravzat'ül Cennât" adlı eserinden naklediyoruz.
"Kıyametin kopmasını hazırlayan birtakım şartlar vardır. Bunlar vaki olmadıkça kıyamet kopmaz. Bu şartlar:
1 - Deccal'in çıkması: Deccal, bir gözü kör, saçları dağınık, beraberinde cennet ve cehennem (gibi görünen aldatıcı şeyler) bulunan bir kimsedir. (Hakikatte) ateşi, cennet; cenneti ise ateştir.
2- Hazreti İsa'nın inişi: İsa aleyhisselâm, Peygamberimizin (taraf-ı ilâhiden getirdiği İslâm) şeriatı üzerine (âmil) olacak ve Deccal'i o katledecektir. Yeryüzünde Allah'ın (cc) dilediği müddet kadar duracak, sonra vefat edecektir. Müslümanlar onun cenazesi üzerine namaz kılıp (toprağa) defnedeceklerdir.
3- Yecüc ve Mecüc'ün çıkması: Bunlar, Hz. Nuh'un oğlu Yafes'in evlâdından türemiş iki kabiledir. Yecüc ve Mecüc, ademoğlunun onda dokuzunu teşkil edecek (kadar kalabalık)tırlar. İnsanlar ile harp ederler. Sonra, Hz. İsa'nın duası (berekâtı) ile Yüce Allah onları helak edecektir.
4- Güneşin gurup ettiği yerden (batıdan) doğması: Güneşin garptan doğuşunu halk gördüğünde hepsi iman etme yolunu tutarsa da onların (korkuya dayalı bu) imanları, kendilerine fayda vermeyecek, daha evvelden iman etmiş veya imanda bir hayır kazanmış olmayan hiçbir kimseye (o günkü) imanı asla fayda vermez.
5- Dabbetü'l arz'ın çıkması: Bu hususla ilgili bir Ayet-i Kerimede buyruluyor ki: "O söz (ün mânâsı) kendilerinin aleyhinde (tahakkuk edip) vuku (ve zuhur)a geldiği zaman yerden bunlar için bir dabbe çıkarırız ki, bu, onlara insanların ayetlerimize kati bir kanaat beslemezler idiğini (başlarına kakarak) söyler." (Sure-i Neml: 82)
  Dabbetü'l arzın boyu, altmış zirâdır. Kaçan kimse ondan kurtulamaz; (ardından) koşan da ona yetişemez. Bu canlının yanında Hz. Musa'nın asası ile Süleyman Aleyhisselâm'ın mührü bulunacaktır.
  Bu varlık, elindeki asâ ile mü'minin alnına beyaz bir nokta (iz) yapar da yüzü (nün tamamı) bembeyaz olur. Kâfirin de burnuna, mühür ile siyah bir damga vurur da yüzü simsiyah kararır.
2296 - Soru: Yecüc ve Mecüc'ün Hz. Nuh'un Yafes ismindeki oğlundan türediğini okudum. Bunu yazan kitap ile "Dabbetü'l arz" nedir bunun hakkında da bilgi verirseniz memnun olurum.
Cevap: Yecüc ve Mecüc ile ilgili İmam Birgivi'nin "Ravdatüi-Cennât fi Usuli'l İ'tikad" adlı eserinde şu bilgiler yer alır.
Dabbetü'l arz'in boyu 60 zirâ'dır. Kaçan kimse ondan kurtulamaz. Ardından koşan ona yetişemez. Bu canlının yanında Hz. Musa'nın asası ile Süleyman aleyhisselâmın mührü olacaktır. Bu varlık, elindeki asa ile mü'minin alnına beyaz bir nokta (iz) yapar da yüzü bembeyaz olur. Kâfirin de burnuna mühür ile siyah bir damga vurur, yüzü simsiyah kararır.
2297 - Soru: Kıyametin alâmetlerinden olan Mehdi'nin vazifesi nedir? Bu hususta hadis var mı?
Cevap: Mehdi, yolunu sapıtmış kimselerin hidayetine, adaletin ikamesine, küfrün ve cehlin kaldırılmasına çalışacaktır. Peygamber (sav) Efendimiz'in soyundan bulunan Mehdi ile alâkalı hadis vardır. Sünen-i Ebu Davud'un c. 4, s. 107'de şu mealde iki Hadis-i Şerif bulunmaktadır: "Mehdi benim torunlarımdan, (kızım) Fatıma'nın soyundandır." Diğer Hadis-i Şerifte şöyle ifade edilmektedir: "Kâinat(ın ömrün)den ancak bir gün kalmış olsa bile, Allah (cc) benim soyumdan bir kişi gönderecektir. O, zulümle dolmuş bulunan kâinatı adalet ile dolduracaktır." Tirmizi Şerhi Tuhfetü'l-Ahvezi c. 6, s. 485'te şu Hadis-i Şerif vardır: "Ehl-i beytimden, adı adıma uygun bir kişi Arab kabilelerine sahip olmadıkça dünya (yıkılıp) gitmeyecektir." Bu husustaki Hadis-i Şerifler oldukça çoktur.
2298 - Soru: Deccal diye bildirilen şahıs bir insan mıdır? Deccal çıkmış mıdır? Duyduğuma göre, hadiste "Deccal'in sol gözü kör olacak" deniliyormuş. Bu hadis hangi kitaptadır -mümkünse sayfasını- da bildiriniz.
Cevap: Deccal ile ilgili beyanlar oldukça geniş ve birbirinden farklıdır. Deccal, fesat saçan bir kimse olacaktır. Bir gözü kördür. Bu mevzu ile alâkalı bazı Hadis-i Şerif meallerini aşağıya alıyoruz:
1 - "Hiçbir peygamber gönderilmemiştir ki, ümmetini tek gözü kör, çok yalancı Deccal ile korkutmuş olmasın. Haberiniz olsun! Onun tek gözü kördür. Yüce Rabbiniz ise kör değildir. Onun iki gözü arasında Kâfir yazılmış olacaktır." (Ebu Davud c. 4., s. 116)
2- "Hepsi kendisini Resulullah diye (fasid) bir kanaat taşıyan otuz tane Deccal çıkmadıkça kıyamet kopmaz." (Ebu Davud c. 4, s. 121)
3- "Yalancı ve hepsi Allah'ı ve Resulü'nü yalanlayan otuz tane Deccal çıkmadıkça kıyamet kopmaz." (Ebu Davud c. 4, s. 121)
4- "O (Deccal)'in beraberinde su ve ateş bulunacak. Onun ateşi, (haddi zatında) soğuk su; suyu ise (hakikatte) ateştir." (Buhari c. 8, s. 103)
5- "Kim Deccal'in çıktığını duyarsa ondan uzaklaşın. Allah'a andolsun ki, bir adam ona gelir de onunla gönderilen şüpheli şeylerden dolayı Deccal'i mü'min zannedip kendisine tabi oluverir." (Ebu Davud c. 4, s. 116)
6- "Ben size Deccal'den (birçok) haber verdim, anlayamamış olmanızdan korktum. Mesh edici Deccal; kısa (boylu), apışarak yürüyen, kıvırcık saçlı, tek gözü mahvolup körleşmiş olup, yumru ve sert değildir. (Onun vasıflarında) üzerinizde bir tereddüt hasıl olursa Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını biliniz." (Ebu Davud c. 4/117)
7- "Kim Sure-i Kehf'in evvelinden on ayet ezberler (ve okur) ise, Deccal'in fitnesinden korunmuş olur." (Ebu Davud s. 4, s. 117)
8- "Halk, Deccal(in şerrin)den dağlara kaçacaklardır." (Feyzü'l Kadir c. 5, s. 393)
9- "Deccal gelip, Medine'nin (yakın) bir yerine iner. Sonra Medine üç defa zelzele ile sarsılır da ne kadar kâfir ve münafık varsa (oradan ayrılıp) ona (varmak üzere) çıkarlar." (Buhari c. 8, s. 102)
10- "Mesih, Deccal'in korkusu Medine'ye giremez. O gün, Medine'nin yedi kapısı olacaktır. Her kapısında iki (muhafız) melek bulunacaktır." (Buhari c. 8, s. 102)
2299 - Soru: Dünya yıkıldıktan sonra hesaplar bu âlemde mi görülecek?
Cevap: Ahiret âleminde görülecektir.
2300 - Soru: Peygamber (sav) Efendimiz, Hadis-i Şeriflerinde, Deccal'in bir elinde su diğer elinde de ateş bulunacağını ifade edip, "Siz, suyu değil ateşi alın" buyurmaktadır. Su ve ateşten maksat nedir?
Cevap: Deccal'in sihirbazlığı ve onun göz bağcılığı yapıp hadiseleri ters göstermesine dikkat çekilmektedir.

Kitap: 

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Anket

Kitap okuyor musunuz?: