Kadınların özel halleri

2200 - Soru: Bir kadın çocuk düşürmüş olsa, gördüğü kan hayız kanı mıdır, yoksa lohusalık kanı mıdır?
Cevap: Düşen çocuğun uzuvları, meselâ tırnak, el, ayak, saç gibi şeyleri belirmiş ise, böyle bir düşükte görülecek kan, lohusalık günleri gibi tamamlanır.
2201 - Soru: Lohusalık kanının devamında en uzun müddet kaç gündür?
Cevap: Lohusalık kanının en fazla devam ettiği müddeti kırk gündür. Azı için bir zaman belirtilmemiştir. Kan kesildiği zaman temizlik imkânı doğmuş olur. İsterse bir saat olsun.
2202 - Behce Fetvalarından: "Çocuğu dünyaya getiren kadın, hiç kan görmese bile gusül lâzım olur" (H.Ec. 1/5) Açıklama: Bu fetva, İmam-ı Azam Hazretleri'nin içtihadı dikkate alınarak verilmiş bulunmaktadır. İhtiyata uygun olan
da budur. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, doğum sırasında kan çıkmadıkça lohusa olmayacağı ictihadındadırlar. Bu iki imama göre, hiç kan görmeden doğum yapan bir kadın, sadece abdest alır.
2203 - Soru: Kadınlar âdet günlerinde tırnak kesebilir mi?
Cevap: Temizlendikten sonra kesmelidirler.
2204 - Soru: Adetli veya lohusa bir kadın, dini bilgilerden bahseden Türkçe kitap okuyabilir mi?
Cevap: Bu haldeki bir kadın, Kur'an-ı Kerim'e ve Ayet yazılı bulunan bir şeye el süremez. Fakat Türkçe bir kitabı, bir bezle tutup açması ve okuması, sayfaları kalem gibi bir şeyin yardımı ile açması ihtiyata uygun bir hareket olur.
2205 - Soru: Bir kadın, hayızlı veya lohusa bulunurken nasıl zikredebilir? Kur'an'ı nasıl okuyacak? Açıklar mısınız?
Cevap: Adetli veya lohusa bulunan bir kadının Allah'ı (cc) zikretmesinde bir mahzur yoktur. Fakat bütün bir Ayeti, ezbere olsa bile okuyamaz.
2206 - Soru: Beş vakit namazını kılan bir kadın, hayız ve nifastan sonra yıkandığı zaman saçının uzun ve sık olması kendisini rahatsız ediyor diye saçını kestirebilir mi?
Cevap: Saçını kestirmek yerine, onu kurulamak için gerekli tedbirleri alması gerekir. Saç, kadına zinet olarak verilmiş, ama isterse kısaltabilir de.
2207 Soru: Hayızlı bir kadının yapabileceği bir ibadet var mıdır?
Cevap: Kur'an-ı Kerim'i ezber de olsa okuyamaz. Ancak, zikir ve tesbihat ile dua okumasında bir mahzur yoktur. Yarım ayet olduğu için Besmele ve Kelime-i Tevhid okumasında da bir mahzur yoktur.