Nafaka Nedir?

Nafaka, yani yenilip içilecek ve kullanılacak şeyler haya için zaruri olan ve vazgeçilemeyen asli ihtiyaçlara denilmekte­dir. Bu itibarla, leblebi, fındık, fıstık ve çekirdek gibi çerezlerin dinimizce yasaklanmamış bulunan kına gibi şeylerin alınmasına müsaade varsa da mecburiyet yoktur.


Ev ihtiyaçlarından bulunan yatak, yorgan, battaniye. pencere perdesi ve kilim gibi mefruşat; süpürge, sabun, tarak ve fırça gibi temizlik eşyası; erkek tarafından temin edilecektir.


Dinimizce yasaklanmamış olmakla beraber zaruri ihtiyaç­lardan olmayan koltuk ve benzeri ev eşyası, lüks kabul edilmiştjr. Alınmasında bir mahzur olmamakla beraber alınmamasında da bir vebal yoktur.


Nafaka yemek, elbise ve meskendir. Nafakanın miktarı, ko­canın maddi imkanı nisbetinde farklılık arzeder. Şöyle ki:


Kadın ve erkeğin her ikisi fakir iseler, erkeğin vazifesi ona göredir.


Biri zengin, diğeri fakir ise o aileye orta yollu bir nafaka lazım gelir. Bu vaziyet karşısında fakir olan erkek ise, kudreti­nin yettiği kadar nafaka temini ile mükellef bulunmaktadır. Koca, fakir iken zengin veya zengin iken fakir düşecek olsa na­fakanın miktarı, zenginliğe ve fakirliğe göre artar ve eksilir.


Bir kimse, bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin nafa­kalarını zamanında ve eksiksiz olarak vermek zorundadır. Bunu elinde tutup vermemesi, yersiz bir tasarruf olup huzur-ı ilahide sorumlu olmaya sebeptir.


.


.


Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri


Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.