Amelde İhlas

916. Üç şeye haset edilmez, Bunlardan biri de, Allah için ihlasla amel etmeye niyetlenen Mü'min’in kalbidir. (İhya C.4 S. 676)


917. Allahü Teâlâ’nın bu ümmete yardımı, ancak za-yıflarının duâ, ihlas ve ibâdetleri sâyesindedir. (İhya C.4 S. 676)


918. Allahü Teâlâ buyurdu: “İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu sevdiğim kulumun kalbine yerleştiririm. (İhya C.4 S. 676)


919. Amelin hâlis olsun, az olsa da sana yeter. (İhya C.4 S. 676)