Namaz

88. Muhakkak beş vakit namaz kebâirden kaçınmak şar-tıyla aralarındaki günâhlara kefârettir. (İhya C.1 S. 398)


89. Namazı zâyi ettiği halde Allah'a kavuşan kimsenin diğer iyiliklerine Allah değer vermez. (İhya C.1 S. 399)


90. Namaz dinin direğidir. Onu terk eden şüphesiz dinini yıkmıştır. (İhya C.1 S. 399)


91. “Hangi amel daha efdaldir?” diye Resûlüllah Efendi-mizden sordular. “Vaktinde kılınan namazdır” buyurdu. (İhya C.1 S. 399)


92. Tahâretini ikmâl ve vakitlerine riâyet ederek beş vakit namazını kılan kimseye (o namaz) kıyâmet gününde nur, hüccet ve delil olur. Kim namazı kılmazsa Firavun ve Hâmân ile haşrolunur. (İhya C.1 S. 399)


93. Namaz. Cennetin anahtarıdır. (İhya C.1 S. 400)


94. Kasten namazı terk eden Muhammed A.S.’ın zimme-tinden çıkmıştır. (İhya C.1 S. 400)


95. Yâ Ebâ Hüreyre, âilene namazla emret, muhakkak Allahü Teâlâ ummadığın yerden rızkını gönderir. (İhya C.1 S. 401)


96. Kıyâmet günü kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Namazı tamamsa hem namazı hem diğer amelleri kabul olunur. Namaz noksansa diğer amelleri de reddedilir. (İhya C.1 S. 401)


97. Kul namaza kalkınca nefsi, yüzü ve kalbi Allahü Teâlâ’ya teveccüh ederse, yeni doğmuş gibi günahlardan arınmış olarak namazdan çıkar. (İhya C.1 S. 450)


98. İnsanların en fena hırsızı, namazından çalandır. (İhya C.1 S. 404)


99. Sâhibini fenâlıktan alıkoymayan namaz Allah’tan uzaklaştırmaktan başka bir şeyi artırmaz. (İhya C.1 S. 412)


100. Nice namaz kılanlar var ki, namazdan nasibi yor-gunluk ve zahmettir. (İhya C.1 S. 436)


101. Farzların noksanları, nafilelerle tamamlanır. (C.1 s466)

1 yorum

yetimoglu
30.01.2012 17:10

namaz kılmayanı teşvik için ne yapabiliriz.. zira çok fazla inad ediyorlar