İki Hurma Tanesinin İbadetlere Tesiri

İbrahim Edhem Hazretleri tanınan evliyalardandır. Bir gün Mekke'de hurma satan bir adamdan hurma satın alır. O arada ayaklarının arasında gördüğü iki hurma tanesini, kendisinin zannederek alır ve yer. Bir sene sonra Kudüs'e gider. Mescid-i Aksa'da iki meleğin şöyle konuştuklarını duyar:


- Bu adam kimdir?


- Horasanlı İbrahim Edhem'dir.


- Bu adam, hergün iyi ameller yapan ve amelleri kabul edilen kimse değil midir?


- Evet, öyledir ama bunun amelleri ve duaları yediği iki hurma tanesinden dolayı bir senedir kabul olunmamaktadır.


- Nasıl?


- Falan şahıstan hurma satın aldı. Yere düşen iki hurma tanesi kendisinin olmadığı halde onları aldı ve yedi. İşte o zamandan beri dua ve ibadetleri kabul olunmamaktadır.


Bunun üzerine İbrahim Edhem Hazretleri doğru Mekke'nin yolunu tutar. Hurma satın aldığı yere va rır. Orada bir genç vardır. Gence:


- Geçen sene burada hurma satan bir zat vardı. O nerede? diye sorar.


Genç:


- O benim babamdı, vefat etti, der.


İbrahim Edhem, durumu anlatır ve hakkını helal etmesini ister. Genç:


- Benim hakkım helal olsun. Ama madem, uzaklardan buraya kadar gelmişsin, işini tam yap. Benim bir annem bir de kız kardeşim var. Onların da babamın mallarında hakları var. Onlardan da helallık iste, der.


İbrahim Edhem onlara da gider ve haklarını helal ettirir.


Tekrar çıkıp Kudüs'e Beyt-i Makdis'e gelir. Bir gece, yine melekler aralarında şöyle konuşmaktadırlar:


- Bu zat İbrahim Edhem'dir. Bunun duası da amelleri de kabul makamına ulaşmıyordu. Yemiş olduğu başkasına ait iki hurmayı helal ettirdi. Ondan sonra tekrar amelleri kabul olunmaya başladı. Allah onu tekrar eski mertebesine kavuşturdu .


Bu konuşmayı duyan İbrahim Edhem Hazretleri sevincinden ağlamaya başlar.


 


Bu hadiseyi anlatan, bizzat İbrahim Edhem Hazletleri'nin kendisidir.


Ahirette, her günah affa uğrasa da kul haklarının affedilmeyeceği, bütün müslümanlar tarafından bilinmektedir. Onun için, müslümanlar midelerine inen şeylerin helal mi, haram mı olduklarına çok dikkat etmelidirler.


.


.
Ali Eren - Dini Hikayeler


Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.


Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !