Karamanoğulları hakkında bilgi

Orta Anadolu´nun güneyinde yaşayan bir Türkmen boyunun kurduğu beylik.

Moğol istilâsından kaçarak Anadolu´ya gelen bu Türkmen boyu, Keykubat I tarafından Ermenek bölgesine yerleştirilmişti (1228). Selçuklu Devleti yıkılınca Karaman Bey bağımsız bir beylik kurdu. Karamanoğulları Selçuklularla, Moğollarla ve Osmanlılarla uzun süre mücadele halinde kaldılar.

1397´de Yıldırım Bayezit Konya´yı alarak Karamanoğlu Ali Beyi öldürterek beyliğe son verdi. Fakat, Ankara Savaşı´ndan sonra Karamanoğlu Mehmet Bey beyliği yeniden kurdu (1402). Mehmet Bey 1407´de Türkçe?yi resmî dil ilân ederek Fars-çayı resmiyetten kaldırdı. Murat II´nin Anadolu Seferi Karamanoğullarını da baş eğmek zorunda bıraktı. Osmanlılarla anlaşma yapılarak Kosova Savaşı´na asker gönderdi. Fakat Murat II ölünce genç Fatih´in tahta geçmesinden yararlanmak isteyen Karamanoğulları yeniden başkaldırdılar. Fatih Sultan Mehmet buna saldırıyla karşılık verdi; bu saldırı sonunda Karaman halkı İstanbul´a sürülerek şehirler yağmalandı. 1471´de yapılan ikinci saldırıda Aksaray, Ereğli ve Çarşamba halkı da İstanbul´a sürüldü.

Fatih 1473´te Otlukbeli´nde, Uzun Hasan´ı yendikten sonra Karaman ülkesini temelli ele geçirdi. Sadece İçel´de beylik süren Karamanoğlu Kasım Bey kaldı; o da Cem Sultan´ın tarafını tutunca Bayezit II tarafından öldürtüldü (1483).