İbadetlerde Kocasına Yardımcı Olmak

Fahri Kainat Efendimiz (s.a.v.) buyuruyarlar ki:


"Biriniz şükreden kalp, zikreden dil ve ahiret işlerinde size yardımcı olacak mü'min zevce edinmeye baksın."


(İhni Mace c.1 s. 596).


Peygamber efendimizin bu hadıs-i şeritlerinde dile getirilen faziletlerin temini, hadiselerin seyrine ve tesadüflere bırakılmayıp "Edinmeye çalışsın" emri ile kişinin gayret göstermesine bağlanmıştır. Bu cihetle, her mü'min Allahu Teala'ya şükretmeli ve onu zikretmeli; ahiret işlerinde kendi­sine destek olacak bir hanımla evlenmeye gayret göstermelidir. Bu vasıftaki bir eş, kocasının ahiret yurdunu imar için ona yardımcı olan kadındır.


Hz. Ömer (r.a.) buyurdu: "Allah'a imandan sonra in­sanoğluna saliha kadından daha hayırlı bir nimet ve­rilmemiştir. Kadınlardan bazısı vardır ki, o baha bi­çilmez ve yerini hiç bir şeyin tutamayacağı bir nimet­tir. Bazıları da, sökülmez bir bukağıdır."


Sevban (r.a.) anlatıyor:


Şu mealdeki ayeti kerime nazil olmuştu:


"Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda sarf etmeyenler var ya, işte onlara acı bir azabı müj­dele!" (Tevbe Süresi, ayet: 34) Ashab, "öyleyse hangi maldan edinelim?" dediler. Hz. Ömer (r.a.) size bunun cevabını veririm, dedi ve devesini hızlandırdı, Resülullah (s.a.v.)e ulaştı ve "Ya Resulallah, hangi malı edinelim?" dedi. Resulullah (s.a.v.)de:


"Şükreden kalbiniz, zikreden diliniz ve size ahiret işlerinde yardım edecek bir zevceniz olsun." buyurdu.


.


.


Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri


Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.


Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !