Cennette Cinsi Münasebet Var mı?

Bir kişi, sordu:


- Ey Allahım Resülü! Cennet ehli cinsı münasebette bulu­nurlar mı?


Cevaben buyurdular:


"Onlardan her kişiye, günde sizin yetmiş kişinizden daha üstün bir kuvvet verilir."


(Tirmizi)


Abdullah bin Ömer buyurdu: "Derece bakımından cennet ehlinin en azının beraberinde bin hizmetçi vardır. Her hizmetçi ayrı bir işle meşgüldür."


Enes (r.a.) Resülüllah'm (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet eder:


"Huriler cennette şöyle teganni ederler:


- Biz güzel hurileriz. Şerefli kocalara saklandık." Usame bin Zeyd rivayet etti:


"Dikkat edilsin! Cennet için hazırlanan var mıdır?


Muhakkak cennet için tehlike yoktur. Ka’benin Rabbine yemin ederim, cennet, parlayan bir nur, sal­lanan bir reyhan, muhkemce yapılan bir saray, akan bir nehir, çok ve olgun meyva, süsler içerisinde güzel bir kadın, bir makamda ebedi olarak bir nimet, güzel, sağlam ve yüce bir yurtta bir parlaktır.


"Cennete giren kişi isterse istediği şekilde çocuğu olur. Hamile olmak, çocuğun annesinden doğması, bü­yümesi bir saat içinde olur."


(İbni Mace, Tirmizi)


Resulüllah (s.a.v.) buyurdu:


"Cennet ehli için cennette at ve sür'atli yürüyen develer vardır. O develerin yükü, eğerleri yakuttandır. Cennet ehli bir­birlerini ziyaret ederler. Hanımlar ela gözlü hurilerdir. Sanki o huriler, korunmuş yumurtalardır. Muhakkak ki o kadınların her biri, iki parmağı arasında yetmiş giysiyi tutabilir. Onun ilikleri, o yetmiş giysinin ardında görünür. Cenab-ı Hak ahlak­larını çirkinlikten, cesedIerini ölümden temizlemiştir. Cennette sümkürmez, küçük ve büyük abdest yapmazlar. Ancak onların yaptığı geğirmek ve misk (gibi ter) sızıntısıdır. Onlar için sabah akşam cennette rızık vardır."


.


.


Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri


Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.


Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !